Google בילתה שנתיים בלימוד 180 צוותים. המצליחים ביותר חלקו את 5 התכונות הללו

תובנות מהמחקר החדש של גוגל עשויות לשנות לנצח את אופן הרכבת הצוותים.

מה אומר VC האגדי הזה שאתה יכול ללמוד על תרבות החברה מהסמוראים וג'ינגיס חאן

בן הורוביץ מתבסס על סיפורי המנהיגות המפתיעים ביותר בהיסטוריה כדי לעזור למייסדים לבנות את החברות שהם רוצים.

מייסד טק זה קונה לעובדיו כרטיסים לאיש הבוער. הנה למה.

האם האדם הבוער הוא הנסיגה החדשה לפיתוח קריירה?

באיזו שעה אתה מופיע לעבודה? תלוי איפה אתה גר

עיתונאי הנתונים, נייט סילבר, דירג לאחרונה את העובדים הראשונים שהגיעו למדינה.