האם נתונים מניעים את אסטרטגיית עיצוב מקום העבודה של החברה שלך?

כיצד החלטות מבוססות נתונים יכולות לשפר את שביעות הרצון והפרודוקטיביות של העובדים