מדוע סטיב ג'ובס הבא יהיה אישה

גאות של מייסדות נשים תייצר את היזם האייקוני הבא.