25 דברים שהלוואי וידעתי כשהייתי יזם צעיר

ללמוד מאחרים הוא הרבה יותר קל מאשר ללמוד מכישלון.