כיצד לתרגל שיחה עצמית חיובית כדי להגביר את ההערכה העצמית שלך

פתח אמונות מעצימות לגבי עצמך על ידי התמקדות בצד המואר.