דע מי אתה

העסק שלך יבחן אותך, אבל אתה יכול לעבור כשאתה מכיר את עצמך היטב.