עקוב אחר המנהיג: ניהול על ידי הסתובבות

פעמים רבות ארגונים נקלעים למצוקה הבאה: משימה קיימת והתנהגויות רצויות זוהו והוסכמו, אך עם זאת נותר נתק בין ההנהגה לצוות.