דוחות כספיים

מונחים קשורים: דוח שנתי; ביקורות, חיצוניות; גיליונות מאזן; דוחות תזרים מזומנים; דוחות רווח והפסד ...

תזרים מזומנים מוזל

ניתוח תזרים מזומנים מוזל (DCF) הוא טכניקה לקביעת מה שווה עסק כיום לאור תשואות המזומנים שלו בעתיד. זה משמש באופן שגרתי על ידי אנשים שקונים עסק. הוא מבוסס על תזרים מזומנים מכיוון שתתווסף תזרים מזומנים עתידי מהעסק. זה נקרא...

מחזור המרה במזומן

מחזור המרת המזומנים (CCC) הוא מדידה מרכזית של נזילות עסקים קטנים. מחזור ההמרה במזומן הוא מספר הימים שבין תשלום עבור חומרי גלם או סחורות שימכרו מחדש לבין קבלת המזומנים ממכירת הסחורה שיוצרו מחומר גלם זה או שנרכשו למכירה חוזרת. ה...

שולי רווח

מונחים קשורים: יחסים פיננסיים ...

תקציב פרסום

טיפים לתקצוב ולניהול משא ומתן, בתוספת כלי קידום מכירות לפרסום.