מינהל העסקים הקטנים של ביידן: יותר מלווים, תנאים קלים יותר, פחות משוכות

המגיפה הציגה סדקים במשאבי העסקים הקטנים ורצף המימון. מנהלת SBA, איזבל גוזמן, משתפת את תוכניותיה לתקן זאת.

ההמולה האמריקאית המקורית חי וטוב ומכוונת אליך

נתונים חדשים מצביעים על כך שמתווכי הלוואות חסרי מצפון טורפים יותר ויותר עסקים ויזמים קטנים.